Training in Music Informatics Master and Bachelor Programs. CIIT'2015. Bitola, Macedonia, 23-25.04.2015. ISBN: 978-608-4699-05-7


Тодорова, Емилия (2015) Training in Music Informatics Master and Bachelor Programs. CIIT'2015. Bitola, Macedonia, 23-25.04.2015. ISBN: 978-608-4699-05-7 Македония


 "Музика с информатика" (MИ) е сравнително нова програма в някои европейски и американски университети. Тя изучава музика при използване на инструменти от широк спектър от дисциплини, включително и компютърни науки, когнитивни науки, математика и библиотечни науки. Такава специалност се развива благодарение на много нови области на приложение, които изискват подход към музиката като към данни независимо в каква форма. "Музика с информатика" е развиваща се област, която съчетава умения от много различни дисциплини. Докладът изследва учебните програми в магистърска и бакалавърска ОКС на пионерите в преподаването на МИ с цел да се установи разполага ли ВТУ с ресурси за осигуряване на подобна програма.
  Доклад
 образователни програми, музика с информатика


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  15354
 Емилия Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/