Едно възможно бъдещо малцинство (сондажно изследване на общността на българите-имигранти в Сейнт Пийтсбърг, Флорида. В: Историческо бъдеще. 2. 2001. 194-217.


Карамихова, Маргарита (2001) Едно възможно бъдещо малцинство (сондажно изследване на общността на българите-имигранти в Сейнт Пийтсбърг, Флорида. В: Историческо бъдеще. 2. 2001. 194-217. СЕГА, София


 Изследване на най-новата имиграция в САЩ
  Статия
 емиграция, интеграция, култура
 Издадено
  15350
 Маргарита Карамихова

1. Nadège Ragaru , « Bibliographie - Les migrations bulgares contemporaines », Balkanologie, Vol. XI, n° 1-2 | décembre 2008, [En ligne], mis en ligne le 09 février 2009. URL : http://balkanologie.revues.org/index1792.html. Consulté le 12 février 2013.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/