Програма PHARE “Romania on its way to European Integration: welcomming the “acquis communautaire” in the judicial system”


Тодоров, Георги (2004) Програма PHARE “Romania on its way to European Integration: welcomming the “acquis communautaire” in the judicial system” Project number 2003_064-759_1


 
  
 
 
  1535
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/