Фонетична и графична адаптация на заемките от английски в португалската и българската икономическа лексика”


Недева, Бойка (2016) Фонетична и графична адаптация на заемките от английски в португалската и българската икономическа лексика” – В: Актуални проблеми на лингвистиката. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стафана Димитрова, 5-6 септ. 2015, ред. Стаменов М., Панчев И., София: изд. на БАН ”Проф. М. Дринов, 2016, (с. 105-117), ISBN 978-954-322-872-0


 
  Доклад
 португалски език, български език, графична адаптация, фонетична адаптация, финансово-икономическа лексика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15348
 Бойка Недева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/