Todorova E , Milev D., Donchev I. Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis. The 10 Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, July 04-7 2014, Albena, Bulgaria. Proceedings, pp. 351-461.


Тодорова, Емилия (2014) Todorova E , Milev D., Donchev I. Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis. The 10 Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, July 04-7 2014, Albena, Bulgaria. Proceedings, pp. 351-461. България


 Докладът представя проект за разработване на он-лайн система подпомагане на качествения анализ на данни за големи бази данни. Предложен е модифициран смесен метод за разработването на софтуерни проекти в съответствие с особеностите на желаемата система, чрез разделяне на фазата на за писане на код на две подфази, всяка с различен брой повторения. Според приетия метод екипът на разработчиците се състои от три групи: анализатори, извършващи на анализ и дизайн от висока ниво, програмисти за реализиране на системата на архитектурно и технологично равнище и програмисти за създаване на специализираните функционалности за качествен анализ на данни. В тази работа са описани по-детайлно проектирането и реализирането на системата на архитектурно и технологично ниво.
  Доклад
 качествен анализ, информационни системи, качествени данни
 Издадено
  15346
 Емилия Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/