„Съвременната езикова ситуация и отношението към английските заемки в българския език”


Недева, Бойка (2015) „Съвременната езикова ситуация и отношението към английските заемки в българския език” В: сп. Българска реч, година XXI/2015, кн. 4, УИ, Софийски Университет, с. 19-29


 
  Статия
 английски заемки, англицизми, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15342
 Бойка Недева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/