„Неологизация и заемане на лексикални единици в португалския и в българския език. основни понятия и тяхното дефиниране”.


Недева, Бойка (2015) „Неологизация и заемане на лексикални единици в португалския и в българския език. основни понятия и тяхното дефиниране”. В: "Годишник на департамент "Романистика и германистика"том 1. Юбилеен годишник в чест на 70 годишнината на доц.д-р Ани Леви", съст. Спасова, М., изд. НБУ, София, 2015 г., ISBN 978-954-535-758-892-0, с.148-171


 
  Доклад
 неологизми, заемки, англицизми, португалски език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15340
 Бойка Недева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/