Програма Socrates/Grundtvig – – European Pedagogical College in Adult Education and Training (EUPECO)


Тодоров, Георги (2004) Програма Socrates/Grundtvig – – European Pedagogical College in Adult Education and Training (EUPECO) Project number No 90403-CP-1-2001-1-RO-GRUNDTVIG-G1.


 
  
 
 
  1534
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/