Т. нар. 'възродителен процес': политика и резултати. - В: Сб: За промените… С., 2000, 371-402.


Карамихова, Маргарита (2000) Т. нар. 'възродителен процес': политика и резултати. - В: Сб: За промените… С., 2000, 371-402. софия


 Изследване на асимилационните политики в България
  Студия
 социализъм, асимилация, ислям, малцинства
 Издадено
  15311
 Маргарита Карамихова

6. Ivanova, D. Memories of Everyday Life during Socialism in the Town of Rousse, Bulgaria. American Research Center in Sofia Series, Sofia, 2014, ISBN 978-954-92571-4-4, COBISS.BG-ID: 1280876772, цит. на с. 56

5. Евгения Благоева. За имената и преименуванията на българите мюсюлмани (1912-2000) Либерален преглед 02 Ноември 2012 https://librev.com/discussion-bulgaria-publisher/1826--------1912-2000-

4. Петя Василева. Политическа етнолoгия на прехода в България (според централните български всекидневници). Дисертация, 2011 – СУ “Св. Климент Охридсkи”

3. Рагару, Надеж. Преплетените времена на настоящето. София, ИК Критика и хуманизъм, 2010, 368 с.; ISBN 978-954-587-149-8; COBISS.BG-ID: 1237314788

2. Груев, М. Между петолъчката и полумесеца: българите мюсюлмани и политическият режим, 1944-1959. София: Изд. КОТА, 2003; ISBN 954-305-035-X; COBISS.BG-ID: 1040256996

1. Маева, М. Образът на турците в Р. Турция през погледа на българските турци - преселници. – Българска етнология, 2002, кн. 4, 42-55. ISSN: 1310‐5213

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/