Православните български архиереи в Учредителното и Първото Велико народно събрание 1879 г.


Петков, Петко (1993) Православните български архиереи в Учредителното и Първото Велико народно събрание 1879 г. Духовна култура, 1993, № 10, с. 15-23.


 анализ на участието на архиереите в Учредителното събрание
  Статия
 Екзархия, архиереи, Учредително събрание 1879


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  15309
 Петко Петков

3. ЛАПТЕВ, Е. А.; ГРИГОРЬЕВ, Д. В. Экзарх Иосиф i и болгарское духовенство: к вопросу взаимоотношений. Вестник Башкирского университета, 2015, 20.2.

2. GRIGORYEV, D. V. Lazar Jovchev: beginning of the path of future Exarch. Vestnik Bashkirskogo Universiteta, 2014, 19.1.

1. Tatyana Stoicheva ‘Giving everyone their due’: Religious buildings in Sofia and the conceptualisation of national identity, 1878–1912 Journal National Identities Volume 11, 2009 - Issue 2 Pages 187-207

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/