Климент Браницки и Търновски като министър-председател на Княжество България. - Исторически преглед, 1994-1995, год. L-LІ, кн. 5, с. 118-133. ISSN 0323‐9748 COBISS.BG-ID - 1132114916


Петков, Петко (1994) Климент Браницки и Търновски като министър-председател на Княжество България. - Исторически преглед, 1994-1995, год. L-LІ, кн. 5, с. 118-133. ISSN 0323‐9748 COBISS.BG-ID - 1132114916


 анализ на дейността на премиера Климент Браницки и Търновски
  Статия
 митрополит Климент Търновски, правителство, Княжество България


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  15307
 Петко Петков

2. В. В. Бондарева, Экзархийская церковь и Болгарское княжество в последней четверти ХІХ века. Краснодар, Кубанский государственный технологический университет, "Издательский Дом - Юг", 2014. 200 с. ISBN: 978-5-91718-319-0 с. 121.

1. [Полный текст доступен на внешнем сайте] ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО В БОЛГАРИИ (СЕРЕДИНА 1940-Х - НАЧАЛО 1950-Х ГГ.) Суханов Ф.В. диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Ставропольский государственный университет. Краснодар, 2009

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/