Климент Браницки и Търновски като министър-председател на Княжество България.


Петков, Петко (1994) Климент Браницки и Търновски като министър-председател на Княжество България. Исторически преглед, 1994-1995, № 5, с. 118-133. 0323‐9748 (print)


 анализ на дейността на премиера Климент Браницки и Търновски
  Статия
 митрополит Климент Търновски, правителство, Княжество България


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  15307
 Петко Петков

2. Бондарева В.В., ЭКЗАРХИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ И БОЛГАРСКОЕ КНЯЖЕСТВО В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА Краснодар, 2014.

1. [Полный текст доступен на внешнем сайте] ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО В БОЛГАРИИ (СЕРЕДИНА 1940-Х - НАЧАЛО 1950-Х ГГ.) Суханов Ф.В. диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Ставропольский государственный университет. Краснодар, 2009

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/