Анализ на развитието на 3D технологиите за визуализация


Бялмаркова, Петя (2011) Анализ на развитието на 3D технологиите за визуализация Майски четения “Дни на науката 2011”, Велико Търново, България.


 3D технологиите намират приложение в различни сфери на човешкия живот. Тяхното бързо развитие и използване налага необходимостта от непрекъснати проучвания в областта. В настоящия доклад е направен аналитичен преглед и сравнителен анализ на 3D дисплейните технологии по различни критерии, в резултат на което са формулирани конкретни изводи за тяхната приложимост.
  Доклад
 3D дисплей, стереоскопична технология, бинокулярно зрение, авто-стереоскопична технология, компютърно-генерирана холография, обемна технология.


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  15304
 Петя Бялмаркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/