Институционален контракт SDocrat/Erasmus на ВВОВУ "В.Левски"


Тодоров, Георги (2001) Институционален контракт SDocrat/Erasmus на ВВОВУ "В.Левски" No 83399-IC-2-2000-1-BG-ERASMUS-EPS-1


 
  
 
 
  1530
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/