Документи за Новата история на България ХIХ – началото на ХХ век (Българският въпрос в международните договори. Програми за политическо самоуправление. Искания за национална еманципация в хода на българо-гръцкия църковен спор. Устройствени документи на възстановената българска държава. Отношения между Българската православна църква и държавната власт. Речник и карти). Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 312 с. ISBN 954-524-331-7 COBISS.BG-ID - 1039724004


Петков, Петко (2002) Документи за Новата история на България ХIХ – началото на ХХ век (Българският въпрос в международните договори. Програми за политическо самоуправление. Искания за национална еманципация в хода на българо-гръцкия църковен спор. Устройствени документи на възстановената българска държава. Отношения между Българската православна църква и държавната власт. Речник и карти). Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 312 с. ISBN 954-524-331-7 COBISS.BG-ID - 1039724004


 Документален сборник с тематично групирани текстове по различни проблеми от новата история на България ХІХ - началото на ХХ век. За първи път са публикувани някои документи за отношенията между Българската православна църква и държавната власт през периода.
  Книга
 исторически документи, нова история на България
 Издадено
  153
 Петко Петков

3. Тютюнджиев, Иван, Дневник на Светата Търновска митрополия (1870-1871). В. Търново, 2016, 145, 327. ISBN 978-954-8914-36-9

2. Григорьев Д.В., К ВОПРОСУ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БОЛГАРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ И ГОСУДАРСТВОМ (КОН. ХIX - НАЧ. ХX В.) Известия Уфимского научного центра РАН. 2015. № 2. С. 63-73.

1. Милко Палангурски, Учредителите. Участниците в Учредителното народно събрание в Търново 10.ІІ-16.ІV.1879. Енциклопедичен справочник. С., 2014, с. 313 ISBN 978-954-730-877-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/