3D обучителен модул за автостереоскопичен дисплей


Бялмаркова, Петя (2014) 3D обучителен модул за автостереоскопичен дисплей Journal Computer & Communications Engineering, No 1/2014,ISSN 1314-2291, София, България.


 В статията се представя 3D обучителен модул за автостереоскопичен дисплей с демонстрация на графичните пакети за компютърна симулация и визуализация. Приложени са методи за създаване на 3D обучителен модул и е обърнато особено внимание на потенциалните приложения на създадените в 3D графична среда модели, начини за осветяване, добавяне на светлини и камери и технически спецификации за създаване на завършен модул за нуждите на обучението.
  Статия
 3D графика, 3D моделиране, автостереоскопичен дисплей, компютърна симулация


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  15299
 Петя Бялмаркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/