PETROV, L. (1995) Към въпроса за необходимостта от структурен анализ на спортната култура


Петров, Людмил (1995) PETROV, L. (1995) Към въпроса за необходимостта от структурен анализ на спортната култура Zbornik radova FIosofkog fakulteta "FIS KOMUNIKACIJE'95", Univerzitet u Nisu, Srbija, s.94-95, SRS 413-428/72


 В статията се анализира структурата на спортната култура
  Статия
 спортна култура, структурен анализ, спортен труд, спортна състезателност
 Издадено
  15297
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/