Клирингова система


Таков, Кристиан (2012) Клирингова система София, TI=Юридически свят = Юридическй мир: Juridical World ISSN: 1311-3488.- Br. 1 (2012), s. 35-50


 
  Статия
 
 Издадено
  15295
 Кристиан Таков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/