Закон за задълженията и договорите : 1 06 C01 / [състав., въвед. Кристиан Таков]


Таков, Кристиан (2015) Закон за задълженията и договорите : 1 06 C01 / [състав., въвед. Кристиан Таков] София : Сиби, 2015 (София : Симолини), XXXIV, 422 с., ISBN 978-954-730-924-1


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  15292
 Кристиан Таков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/