Институционален контракт Socrates/ Erasmus – ВВОВУ “Васил Левски”


Тодоров, Георги (2000) Институционален контракт Socrates/ Erasmus – ВВОВУ “Васил Левски” No 83399-IC-1-1999-1-BG-Erasmus-EPS-1


 
  
 
 
  1529
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/