Библиотерапията: философски концепции и перспективи за прилагане в сферата на библиотекознанието


Бялмаркова, Петя (2015) Библиотерапията: философски концепции и перспективи за прилагане в сферата на библиотекознанието VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" (КузГТУ), Филиал КузГТУ в г. Белово, Россия


 Библиотерапията е метод от алтернативната медицина, която се прилага комплексно като част от психологическото лечение на читателите (в случая пациентите). Сред научната общност е възприета по своята същност и като "лечебно четене", което означава терапевтично приложение на литературата.
  Доклад
 лечебно четене, хуманитарна психология,фазите на фройдистката терапия, идентификация и проекция, вторично отреагиране и катарзис, прозрение и интегриране


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 
  15289
 Петя Бялмаркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/