Navigare necesse est, vivere non : in memoriam Теодор Пиперков : 06 юли 1958 г., София - 17 декември 2013 г., Велико Търново


Таков, Кристиан (2014) Navigare necesse est, vivere non : in memoriam Теодор Пиперков : 06 юли 1958 г., София - 17 декември 2013 г., Велико Търново Велико Търново, TI: De jure : официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" ISSN: 1314-2593.- Br. 1 (2014), s. 7-11


 
  Статия
 
 Издадено
  15288
 Кристиан Таков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/