ПЕТРОВ, Л., А. Джамбазовски, М. Бъчваров. Историческо развитие на кинезиологията като наука. Списание "Спорт и Наука, София, 2006, с. 99-103, ISSN 1310-3393


Петров, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., А. Джамбазовски, М. Бъчваров. Историческо развитие на кинезиологията като наука. Списание "Спорт и Наука, София, 2006, с. 99-103, ISSN 1310-3393 Списание "Спорт и Наука, София, 2006, с. 99-103, ISSN 1310-3393


 Kинезиологията има традиции в световната наука повече от 100 години. Тя е най-развита в англоговорящите страни по света, но вече навлиза и в Европа. Кинезиологията носи по-голям научен статус от физическата култура, която има своите достойнства като част от общата култура на човека. онтокинезиология на човека, физическа култура, спортни науки,
  Статия
  кинезиология, физическа култура,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15284
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/