За употребата на скобите


Бонджолова, Валентина (1998) За употребата на скобите Проглас, 1998, кн.1, 137-140 с. ISBN 08761-7902.


 В статията се разглежда използването на скобите като непунктуационен знак, с чиято помощ части от думата се изтъкват като проява на езикова игра, свързана със създаване на графични оказионализми, за да се извлекат нови смисли или да се създаде двусмислица.
  Статия
 скоби, пунктуация, езикова игра, оказионализъм, трансформация, графика
 Издадено
  15281
 Валентина Бонджолова

1. Радева, П. Интерференция на неалфавитна графика върху българската кирилица. – В: Арнаудов сборник. Т. 4. Русе, 2006, с. 344-347.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/