„Някои проблеми на сигурността при безжичните мрежи“


Върбанов, Златко (2013) „Някои проблеми на сигурността при безжичните мрежи“ Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, НВУ „В.Левски“, В.Търново, 16-18.10.2013 г., стр.115-120, ISBN 978-954-753-200-7


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  15271
 Златко Върбанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/