“DNA codes based on additive self-dual codes over GF(4)”


Върбанов, Златко (2013) “DNA codes based on additive self-dual codes over GF(4)” Proc. of 7th International Workshop on Optimal Codes and Related Topics September 6-12, 2013, Albena, Bulgaria, pp.170-175, ISSN 1313-1117


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  15269
 Златко Върбанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/