Процеси в ОС Windows и компютърни вируси


Върбанов, Златко (2013) Процеси в ОС Windows и компютърни вируси Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ“, В.Търново, 13.05.2013 г., стр.58-65, ISBN 978-619-208-007-5


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  15268
 Златко Върбанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/