Пътища в гласа: стилистическото потекло на Лок


Христакиев, Красимир (2017) Пътища в гласа: стилистическото потекло на Лок Електронно списание „Нова социална поезия“, 2017, бр. 4, март.


 От стилистична гледна точка филмът "Locke" (2014) на режисьора Стивън Найт успява в своите внушения, като прилага много стар похват - повторното заявяване в рамките на преднамерено стеснен словесен контекст на един и същ лексикален материал, но с променен акцент.
  Статия
 Locke, стилистика, повторение


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15267
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/