Френският фарс във века на Молиер


Христакиев, Красимир (2016) Френският фарс във века на Молиер Изкуство и живот. Юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д.изк. Валентин Ангелов, Велико Търново, 23-24 октомври 2015 г. Ред. Антоанета Анчева, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 325 - 333, ISBN 978-619-208-077-8, COBISS.BG-ID 1284928484


 През XVII в. във Франция жанрът на фарса успява да оцелее, но изгубва старата си сила за въздействие. Високите кръгове на елита, чието "публично мнение" излагаме в текста, считат жанра за отживелица.
  Доклад
 фарс, XVII в., Молиер


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15266
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/