"Nikola Petkov et la formation du Comité national du Front populaire", М. Минчев


Ковачева, Райна (1995) "Nikola Petkov et la formation du Comité national du Front populaire", М. Минчев Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, сп. Ouvertures


 
  Превод
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15261
 Райна Ковачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/