Les simulations globales en tant que support méthodologique dans l’enseignement du FLE


Ковачева, Райна (2001) Les simulations globales en tant que support méthodologique dans l’enseignement du FLE Сборник от конференция “Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15259
 Райна Ковачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/