Сборник с материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски език


Ковачева, Райна (2011) Сборник с материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски език Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”В. Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15254
 Райна Ковачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/