Въведение в мобилното обучение (М. Тодорова)


Тодоров, Георги (2006) Въведение в мобилното обучение (М. Тодорова) Велико Търново, Издателство Фабер, 2006


 
  
 
 
  1525
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/