Феофан Никейский и вклад паламитов в дискуссию о вечности мира


Марков, Смилен (2013) Феофан Никейский и вклад паламитов в дискуссию о вечности мира Труди Київської духовної академиї 19, 2013, 147-62. УДК 27(059), КВ No 2027


 
  Статия
 
 Издадено
  15244
 Смилен Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/