Теофан Никейски и приносът на паламитите в дебата за вечността на света


Марков, Смилен (2013) Теофан Никейски и приносът на паламитите в дебата за вечността на света Архив за средновековна философия и култура (19)


 
  Статия
 Тома от Аквино, Теофан от Никея, паламизъм, енергия, вечност, отношение, творение
 Издадено
  15243
 Смилен Марков

2. Иван Христов. Византийското богословие през XIV в. Studia patristica et byzantine sardicensia, vol. III., Изток-Запад, 2016, с. 227

1. 3. Макаров, Дмитрий; Черноглазов, Д.; Беневич, Г. (прев.). Свт. Феофан Никейский. Пять речей о Фаворском свете. Речь первая, Увод

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/