Пресъществяването на евхаристийните дарове според св. Генадий Схолар


Марков, Смилен (2012) Пресъществяването на евхаристийните дарове според св. Генадий Схолар Теологикон, годишник на Центъра по систематическо богословие при православния богословски факултет на Великотърновския университет, т. I, 2012.


 
  Статия
 Евхаристия, пресъществяване, акциденции, Тома от Аквино, енергия
 Издадено
  15242
 Смилен Марков

2. Светослав Риболов. Възвръщане към мистичния опит на отците. Умението за нетварните божествени енергии в гръцкото богословие ХХ в. Синодално издателство, С. 2014, с. 22, бел. 29

1. Θεολογία, ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3, 2013, Αθήναι

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/