Преходът като гарант за епистемна всеобщност – концепцията на Волфганг Велш за трансверсалния разум


Марков, Смилен (2012) Преходът като гарант за епистемна всеобщност – концепцията на Волфганг Велш за трансверсалния разум Philosophia – електронно списание за философия и култура II (2012) (http://philosophy-e.com/), последен достъп: 03.07.2012.


 
  Статия
 Transition, epistemology, postmodern philosophy
 Издадено
  15239
 Смилен Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/