Логико-философски критерии в христологията според трактата Против Севир на Теодор Абу Кура


Марков, Смилен (2012) Логико-философски критерии в христологията според трактата Против Севир на Теодор Абу Кура Архив за средновековна философия и култура (18)


 
  Статия
 Логика, теология, ипостас, същност, природа, лице, вид
 Издадено
  15237
 Смилен Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/