Срещата на Византия с исляма – конфликтни позиции и нива на взаимно разбиране


Марков, Смилен (2012) Срещата на Византия с исляма – конфликтни позиции и нива на взаимно разбиране Християнство и култура (68)


 
  Статия
 Византия, ислям, диалог, политическа теология
 Издадено
  15235
 Смилен Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/