La traduction pratique dans l’enseignement universitaire


Константинова, Микрула (2015) La traduction pratique dans l’enseignement universitaire годишник на департамент „Романистика и германистика" към НБУ, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Анушка Леви


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  15232
 Микрула Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/