La traduction littéraire et le cadre culturel


Константинова, Микрула (2011) La traduction littéraire et le cadre culturel сборник от международната конференция в чест на проф. дфн Паисий Христов


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  15231
 Микрула Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/