Изкуствен интелект


Тодоров, Георги (2005) Изкуствен интелект В.Търново, Фабер, 2005, 223 с.


 
  
 
 
  1523
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/