Раят в перспективата на сътворението, Църквата и пакибитието


Стоядинов, Мариян (2016) Раят в перспективата на сътворението, Църквата и пакибитието Християнство и култура, бр.117 (с. 43-48) ISSN 1311-9761


 http://www.hkultura.com/db_text/2016_117.pdf#page=43
  Статия
 рай, сътворение, Църква
 
  15227
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/