Δόγμα и κήρυγμα в контекста на съвременната публичност


Стоядинов, Мариян (2014) Δόγμα и κήρυγμα в контекста на съвременната публичност Догмат и терминология в православната християнска традиция (Материали от ІV Международен симпозиум по православна догматика 22-25 септември 2013), С., 2014, (с. 212-227) ISBN: 1310790901


 догмат, киригма, публичност
  Статия
 
 
  15222
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/