Проблемът за болестта и безумието в късния XVIII в.: Мишел Фуко и генеалогията на приобщеното различие


Христакиев, Красимир (2013) Проблемът за болестта и безумието в късния XVIII в.: Мишел Фуко и генеалогията на приобщеното различие Воспитание детей и молодежи в изменяющемся мире“ (сборник статей), Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013, стр. 256 – 262р , ISBN 978-5-8259- 0717-8


 Текстът разглежда историята на представите за "безумието" в Западната култура според концепцията на М. Фуко. (съкратен вариант на публикацията)
  Статия
 
 Издадено
  15213
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/