Проблемът за болестта и безумието в късния XVIII в.: Мишел Фуко и генеалогията на приобщеното различие


Христакиев, Красимир (2013) Проблемът за болестта и безумието в късния XVIII в.: Мишел Фуко и генеалогията на приобщеното различие Воспитание детей и молодежи в изменяющемся мире“ (сборник статей), Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013, стр. 256 – 262р , ISBN 978-5-8259- 0717-8


 Текстът разглежда историята на представите за "безумието" в Западната култура според концепцията на М. Фуко. (съкратен вариант на публикацията)
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15213
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/