Иналковенсоа Рабле – избледняващите следи на езика


Христакиев, Красимир (2016) Иналковенсоа Рабле – избледняващите следи на езика Език и литература, 2016, бр. 1–2, стр. 51–63, ISSN: 0324-1270, COBISS.BG-ID 1280570596


 Текстът разглежда стихотворението на Ани Илков „Ксенияhubris“ като експериментално поле на пресичане на две исторически специфични стилистични тенденции. (пълен вариант на публикацията)
  Статия
 Илков, Рабле, Бозвели


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15212
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/