"Работникът и смъртта" - за труда, за непоносимата красота на нагледа.


Христакиев, Красимир (2016) "Работникът и смъртта" - за труда, за непоносимата красота на нагледа. Електронно списание LiterNet, 2016, № 5 (198), ISSN 1312-2282, http://liternet.bg/publish19/k_hristakiev/sabourin-rabotnikyt.htm


 Тейстът разглежда поетическата книга на Владимир Сабоурин Работникът и смъртта, София - Лондон: Смол Стейшън Прес, 2016.
  Статия
 политика, метафора, наглед


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15205
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/