Бахтиновият Рабле в „Проблеми на поетиката на Достоевски“ – ретроспективната перспектива


Христакиев, Красимир (2016) Бахтиновият Рабле в „Проблеми на поетиката на Достоевски“ – ретроспективната перспектива Проглас, 2016, кн.2, стр. 327 - 340, ISSN: 08617902, COBISS.BG-ID 1284801764


 Още в дисертацията, посветена на Достоевски (1929), Бахтин въвежда няколко основни теоретически постановки, които подема наново, за да претълкува в по-късното си изследване за Рабле (1940). Такива ранни концептуални опори са: „двугласовото“ слово и „нехарактерният“ динамичен образ, които впоследствие се трансформират в амбивалентно слово и темпорализиран гротесков образ.
  Статия
 Рабле, полифония, амбивалентност


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15204
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/