Същност на органното представителство на сдружения и фондации.


Баланов, Йордан (2014) Същност на органното представителство на сдружения и фондации. - DE JURE,2014, 5 (1), с. 30-52, Print ISSN 1314-2593


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  15200
 Йордан Баланов

1. Цитирано в: Чакърова-Димитрова, Изабела. Принципът „non bis in idem“ в административнонаказателното право на Република България. Велико Търново: Фабер, 2020. ISBN 978-619-00-1120-0, COBISS.BG-ID - 39931656 . Цитиранията са на с. 105

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/