Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) - архиерей и държавник 1878-1901. Велико Търново. Изд. ПАН-ВТ. 2000, 435 с. ISBN 954 747 004-3 COBISS.BG-ID - 1043499492


Петков, Петко (2000) Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) - архиерей и държавник 1878-1901. Велико Търново. Изд. ПАН-ВТ. 2000, 435 с. ISBN 954 747 004-3 COBISS.BG-ID - 1043499492


 В монографията се анализира архиерейската и държавническата дейност на един от най-активните български висши духовници Климент Браницки и Търновски (В. Друмев)
  Книга
 архиерей, държавник, църква и държава, Екзархия
 Издадено
  152
 Петко Петков

2. Милко Палангурски, Учредителите. Участниците в Учредителното народно събрание в Търново 10.ІІ-16.ІV.1879. Енциклопедичен справочник. С., 2014, с. 313 ISBN 978-954-730-877-0

1. Вера Бонева, Българското църковнонационално движение 1856-1870. [София] : За буквите - О писменехь, 2010 (В. Търново : Фабер), 1128 стр. ISBN - 978-954-8887-77-9 COBISS.BG-ID - 1235088868 с. 1117

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/