Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) - архиерей и държавник 1878-1901.


Петков, Петко (2000) Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) - архиерей и държавник 1878-1901. Велико Търново. Изд. ПАН-ВТ. 435 с.


 В монографията се анализира архиерейската и държавническата дейност на един от най-активните български висши духовници Климент Браницки и Търновски (В. Друмев)
  Монография
 архиерей, държавник, църква и държава, Екзархия
 Издадено
  152
 Петко Петков

1. Милко Палангурски, Учредителите. Участниците в Учредителното народно събрание в Търново 10.ІІ-16.ІV.1879. Енциклопедичен справочник. С., 2014, с. 313 ISBN 978-954-730-877-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/