„Самотата и иронията на Мерлин според Мишел Рио”


Милчева, Амелия (2011) „Самотата и иронията на Мерлин според Мишел Рио” сб. „Паисий Христов – една кариера в служба на словото”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2011, с. 294-304. ISBN 978-954-400-472-9


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15198
 Амелия Милчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/